Andmed ja statistika ülevaated

Andmestik moodustub  ürituste korraldajate ja ürituse toimumise kohtade poolt sisestatud kirjetest. 
Iga sisestaja näeb enda sisestatud ja temaga seotud ettevõtte kohta käivat infot.

Andmestikust moodustub omakorda andmebaas, mis on andmebaasi halduri poolt korrastatud.

Andmebaasi korrastamiseks vaatab haldur üks kord kuus (pärast 10. kuupäeva) sisestajate poolt tehtud konverentsiürituste sisestused üle. Vajadusel eemaldab haldur kordused, jättes alles täpsemalt esitatud info (näiteks kui toimumiskoht ja ürituse korraldaja on esitanud mõlemad sama ürituse andmed) ja lisab puuduoleva info (näiteks täiendab kirjeid, millel on puudu ürituse nimi või ürituse liigi info).

Oluline teada:
  • "Minu andmed" vaates kuvatud infot andmebaasi korrastamine ei mõjuta (seal on andmed täpselt nii nagu ettevõte need sisestas).
  • Üldistatud statistika kuvamiseks kasutatakse korrastatud andmebaasi.
  • Andmebaas ei kuva päringu tulemusi, kui kasutaja määratud filtrite tulemusena jääb päringuvastuseks vähem kui kümme üritust.
  • Andmebaasis lähtutakse andmete kogumisel United Nations World Tourism Organization (UNWTO) soovitustest ning kaardistatakse ürituste andmed, kus osalejaid on rohkem kui 10 ning üritus kestab vähemalt 4 tundi. Metoodika järgi loetakse rahvusvaheliseks üritusi, kus osalejatest moodustavad välisosalejad vähemalt viiendiku (20%), vähem kui viiendiku välisosalejatega üritused liigitatakse kohalikeks.