Mõisted

Konverentsiturismi puhul reisivad inimesed sihtkohta, et kohtuda oma valdkonna esindajatega.  
Konverents sisaldab töiste kohtumiste korraldust, ööbimist, toitlustust, tutvumist sihtkohaga ja muud. Konverentsiturism on paljudest erinevatest lülidest koosnev teenusteahel, mis annab tööd erinevatele ettevõtjatele (konverentsikeskused, konverentsiteenuse pakkujad, majutusasutused, toitlustajad, transpordi- ja turismifirmad, ajaveetmise võimaluste pakkujad,  kaupmehed jm).  

Konverentsiürituste defineering hõlmab järgnevaid üritus – konverents, kongress, foorum, sümpoosium, koosolek, seminar, koolitus, treening, kursus, presentatsioon, pressiüritus. Konverentsiürituste mõiste alla ei kuulu elamusturism, näitused, messid ja showd.

Assotsiatsioon on (ameti)liit, ühing, selts, ülikoolide ja/või teadlaste vaheline organ, valitsusväline organisatsioon, mis ühendab ühe ameti või huviala inimesi rahvusvahelisel, riiklikul, piirkondlikul tasandil. 
Assotsiatsiooni konverentsid ja seminarid ei ole kommertsliku suunitlusega ning nende peamine eesmärk on vahetada ja esitleda oma valdkonna teadmisi ja luua spetsialistide vahelist sünergiat soodustavaid aruteluvõimalusi. 

Korporatsioon on ühiste kutsehuvidega äriühing või ettevõte. 
Korporatsioonide konverentsidel osalejad on pärit kas korraldaja ettevõttest, äriühingust või on tegemist antud ettevõtte klientide ja tarnijatega. Kohtumiste eesmärk on koolitus, müügi- või ärikoosolek, tootetutvus, kus keskendutakse töötajate koolitamisele, meeskondade või stiimulite arendamisele. 


Rahvusvaheliste ürituste skeem
Allikas: ICCA Statistics Report


City Destinations Alliance - loodud 1966.
Esindab: 120 liiget; 100 linna, 32 riigist
Eesmärk: ühendada riikide ja linnade konverentsibüroosid ning turismiosakondasid
Tegevused: sihtkoha turundamine; Euroopa sisene suhtlemine konverentsitööstuse professionaalidega ; suhtlemisvõrgustiku loomine; oskuste ja teadmiste jagamine; konverentsitööstusele vajalike uuringute läbiviimine ja levitamine; PR tegevus ja meediakajastused


International Conference & Convention Associtaion (ICCA) - loodud 1963
Esindab: 900 liiget; 11 chapter'it; 86 riigist
Eesmärk: esialgne eesmärk oli hinnata võimalusi, kuidas turismitööstust kaasata üha arenevasse rahvusvaheliste kohtumiste tööstusse. Praegu on eesmärgiks konverentsitööstuse professionaalide ühendamine ja koolitamine, olles üks prominentsemaid organisatsioone turul. 
Tegevused: turundustegevuse korraldamine (veeb, messid, workshop`d jt);  haridusfoorumite ning koolituste korraldamine;  assotsiatsioonide / korporatiivide andmebaasi haldamine (CD-ROM); suhtlusvõrgustiku arendamine; statistika kogumine ning tulemuste analüüsimine ja avaldamine