Andmete kogumise vajadus ja eesmärgid

Piirkondlike konverentsibüroode ja Eesti Konverentsibüroo ühtsesse andmebaasi kogutakse üle Eesti toimuvate konverentsiürituste andmeid esmärgiga:

  • koguda ja jagada partneritele statistikat, et saada täpsem ülevaade konverentsiürituste turul toimuva kohta 
  • analüüsida andmeid ning kasutada saadud ülevaateid sihtkoha (konverentsialaste) investeeringute, arenguprojektide ning taristu arendamise aluseks 
  • hinnata saadud andmete põhjal sihtkoha tugevusi ja nõrkusi konverentsiturismi valdkonnas ning konverentsisektori osakaalu majanduses 
  • hinnata sihtkoha rahvusvahelist positsiooni.

Veebipõhine ühtlustatud konverentsiandmete kogumine võimaldab ajasäästlikult koostada parema kvaliteediga statistika ülevaateid. 

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna konverentsibüroo esitab aruandeid Euroopa turismilinnu ühendavale organisatsioonile European Cities Marketing (ECM). 
Eesti Konverentsibüroo esitab statistikaaruandeid organisatsioonile International Congress and Conference Association (ICCA). 
Konverentsibürood esitavad statistikaülevaateid kohalikele ettevõtjatele ja organisatsioonidele. 
Andmete esitajatele pakume senisest täpsemaid andmeid nende endi tegevuse ja terve Eesti konverentsiürituste turu kohta.

Andmebaasis lähtutakse andmete kogumisel United Nations World Tourism Organization (UNWTO) soovitustest ning kaardistatakse ürituste andmed, kus osalejaid on rohkem kui 10 ning üritus kestab vähemalt 4 tundi. Metoodika järgi loetakse rahvusvaheliseks üritusi, kus osalejatest moodustavad välisosalejad vähemalt viiendiku (20%), vähem kui viiendiku välisosalejatega üritused liigitatakse kohalikeks.

Andmebaas on loodud 2013. aastal koostöös Tallinna konverentsibüroo, Eesti konverentsibüroo ja Tartu konverentsibürooga
Andmebaasi peamine haldaja, arendaja ja rahastaja on Tallinna Ettevõtlusamet.

Andmete esitamine meetings.ee andmekogusse on vabatahtlik.

Seda menüüpunkti näeb ainult andmebaasi sisse loginud kasutaja