Andmete kogumise vajadus ja eesmärgid

Andmekogusse kogutakse üle eesti toimuvate konverentsiürituste andmeid eesmärgiga:

  • koguda ja jagada partneritele statistikat, et saada täpsem ülevaade konverentsiürituste turul toimuva kohta 
  • analüüsida andmeid ning kasutada saadud ülevaateid sihtkoha (konverentsialaste) investeeringute, arenguprojektide ning taristu arendamise aluseks 
  • hinnata saadud andmete põhjal sihtkoha tugevusi ja nõrkusi konverentsiturismi valdkonnas ning konverentsisektori osakaalu majanduses 
  • hinnata sihtkoha rahvusvahelist positsiooni.

Veebipõhine ühtlustatud konverentsiandmete kogumine võimaldab ajasäästlikult koostada parema kvaliteediga statistika ülevaateid. 

Tallinna ettevõtlusteenistuse turismiosakond esitab aruandeid Euroopa turismilinnu ühendavale organisatsioonile City Destinations Alliance. 
Eesti Konverentsibüroo esitab statistikaaruandeid organisatsioonile International Congress and Conference Association (ICCA). 
Statistikaülevaateid esitatakse kohalikele ettevõtjatele ja organisatsioonidele. 
Andmete esitajatele pakume senisest täpsemaid andmeid nende endi tegevuse ja terve Eesti konverentsiürituste turu kohta.

Andmekogus lähtutakse andmete kogumisel United Nations World Tourism Organization (UNWTO) soovitustest ning kaardistatakse ürituste andmed, kus osalejaid on rohkem kui 10 ning üritus kestab vähemalt 4 tundi. Metoodika järgi loetakse rahvusvaheliseks üritusi, kus osalejatest moodustavad välisosalejad vähemalt viiendiku (20%), vähem kui viiendiku välisosalejatega üritused liigitatakse kohalikeks.

Andmekogu on loodud 2013. aastal koostöös Tallinna ettevõtlusteenistuse turismiosakonna ja Eesti konverentsibürooga.
Andmekogusse peamine haldaja, arendaja ja rahastaja on Tallinna Strateegiakeskuse ettevõtlusteenistus.

Andmete esitamine meetings.ee andmekogusse on vabatahtlik.

Seda menüüpunkti näeb ainult andmebaasi sisse loginud kasutaja