Andmete kogumise vajadus ja eesmärgid

Soovime, et Eestis toimuvate konverentsiürituste andmete esitamine muutuks senisest mugavamaks ja kiiremaks. Seetõttu ongi loodud käesolev piirkondlike konverentsibüroode ja Eesti Konverentsibüroo ühtne konverentsistatistika veebikeskkond.

Ühine ja ühtlustatud konverentsiandmete kogumine aitab hoida kokku kõikide osapoolte aega ning võimaldab koostada parema kvaliteediga statistika ülevaateid. 

Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonna konverentsiturismibüroo esitab aruandeid Euroopa turismilinnu ühendavale organisatsioonile European Cities Marketing (ECM). 
Eesti Konverentsibüroo esitab statistikaaruandeid organisatsioonile International Congress and Conference Association (ICCA). 
Samuti koostavad konverentsibürood statistikaülevaateid kohalikele ettevõtjatele ja organisatsioonidele. Andmete esitajatele pakume senisest täpsemaid andmeid nende endi tegevuse ja terve Eesti konverentsiürituste turu kohta.

Andmete kogumise eesmärgid:
  • koguda andmeid ja jagada partneritele statistikat, et saada täpsem vaade konverentsiürituste turul toimuva kohta;
  • analüüsida andmeid ning kasutada saadud ülevaateid sihtkoha (konverentsialaste) investeeringute, arenguprojektide ning taristu arendamise aluseks;
  • hinnata saadud andmete põhjal sihtkoha tugevusi ja nõrkusi konverentsiturismi valdkonnas ning konverentsisektori osakaalu majanduses;
  • hinnata sihtkoha rahvusvahelist positsiooni.

Andmebaasis lähtutakse andmete kogumisel United Nations World Tourism Organization (UNWTO) soovitustest ning kaardistatakse ürituste andmed, kus osalejaid on rohkem kui 10 ning üritus kestab vähemalt 4 tundi. Metoodika järgi loetakse rahvusvaheliseks üritusi, kus osalejatest moodustavad välisosalejad vähemalt viiendiku (20%), vähem kui viiendiku välisosalejatega üritused liigitatakse kohalikeks.

Andmete esitamine meetings.ee andmekogusse on vabatahtlik.

Seda menüüpunkti näeb ainult andmebaasi sisse loginud kasutaja