Andmete esitamine


  • Palume esitada andmed kõikide konverentsiürituste kohta, millest võttis osa vähemalt kümme osalejat ning üritus kestis vähemalt neli tundi. (Konverentsiüritus on konverents, kongress, foorum, sümpoosium, koosolek, seminar, koolitus, meeskonnatreening, kursus, presentatsioon, pressiüritus. Siia alla ei kuulu elamusturism, näitused, messid, peod, õhtusöögid, kontserdid, vastuvõtud ja showd).

  • Oodatud on nii ainult kohapeal toimuvate ürituste andmed, kui ka hübriid- ja virtuaalürituste andmed.

  • Palume konverentsiürituste andmed esitada iga kuu 10. kuupäevaks. Andmed tuleb esitada eelneva kuu kohta (näiteks jaanuarikuu andmed palume esitada hiljemalt 10. veebruariks).

  • Andmete esitamisel palume eelnevalt tutvuda asjakohaste mõistete ning andmete esitamise põhitõdedega.
  • Konverentsiürituste info esitamiseks palume kasutada andmete esitamise vormi. NB! Andmete esitamisel on vaja teada, et korraga esitatakse ühe ürituse andmed (st. kui üritus koosneb näiteks plenaaristungist ja erinevatest töötubadest, siis loetakse seda üheks ürituseks).