Kasutajaõigused ja turvalisus

Kasutajaõigused
  • Kogu statistika esitatakse kasutajatunnuse ja parooliga kaitstud keskkonnas. 
  • Ühest ettevõttest võib kasutajateks olla mitu töötajat, iga töötaja kasutajatunnuseks on temanimeline e-postiaadress. Üldiste, nn info@-aadressidega kasutajatunnuseid ei registreerita.
  • Palun pöörduge kasutaja registreerimiseks Tallinna Ettevõtlusameti turismiosakonda Made Pandis poole made.pandis@tallinnlv.ee.
  • Juhul, kui ettevõtte andmete esitamise eest vastutav isik muutub (näiteks töösuhte lõppemise korral), palume meid sellest kindlasti teavitada (made.pandis@tallinnlv.ee), et saaksime kasutaja õigused peatada.

Turvalisus
Andmestik moodustub  ürituste korraldajate ja ürituse toimumise kohtade poolt sisestatud kirjetest. 
Iga sisestaja näeb enda sisestatud ja temaga seotud ettevõtte kohta käivat infot.
Teiste asutuste andmeid kasutajad ei näe.
Andmestikust moodustub omakorda andmebaas, mis on andmebaasi halduri poolt korrastatud (näiteks on eemaldatud kordused, puudu oleva info korral on andmeid täiendatud jne.). 
Statistika kuvamiseks kasutatakse korrastatud andmebaasi.
Statistikat, kus kasutaja määratud filtrite tulemusena jääb päringuvastuseks vähem kui kümme üritust, ei näidata.