Kasutajaõigused ja turvalisus

Kasutajaõigused
  • Kogu statistika esitatakse kasutajatunnuse ja parooliga kaitstud keskkonnas. 
  • Ühest ettevõttest võib kasutajateks olla mitu töötajat, iga töötaja kasutajatunnuseks on temanimeline e-postiaadress. Üldiste, nn info@-aadressidega kasutajatunnuseid ei registreerita.
  • Palun pöörduge kasutaja registreerimiseks Tallinna ettevõtlusteenistuse poole (kontaktid leiate siit).
  • Juhul, kui ettevõtte andmete esitamise eest vastutav isik muutub (näiteks töösuhte lõppemise korral), palume meid sellest kindlasti teavitada Tallinna ettevõtlusteenistust, et saaksime kasutaja õigused peatada.

Turvalisus
  • Andmestik moodustub  ürituste korraldajate ja ürituse toimumise kohtade poolt sisestatud kirjetest. 
  • Iga sisestaja näeb enda sisestatud ja temaga seotud ettevõtte kohta käivat infot.
  • Teiste asutuste andmeid kasutajad ei näe.
  • Andmestikust moodustub andmebaas, mis on andmebaasi halduri poolt korrastatud (eemaldatud on kordused, puudu oleva info korral on andmeid täiendatud jne.). 
  • Statistika kuvamiseks kasutatakse korrastatud andmebaasi.
  • Statistikat, kus kasutaja määratud filtrite tulemusena jääb päringuvastuseks vähem kui kümme üritust, ei kuvata.